Over ons

Venlo Freight Village (VFV)

Een logistiek platform in de regio Venlo. Het is een informeel netwerk van ondernemers, beleidmakers en eindbeslissers welke allemaal gerelateerd zijn aan de logistiek. Kennisdeling, co-creatie en samenwerken zijn de kern onderwerpen van dit netwerk.

Hierbij staan kennisdeling en co-creatie hoog in het vaandel. Eveneens kennisdelen over verschillende branches heen vinden we belangrijk en op deze manier (van samenwerking en kennisdelen) kunnen we elkaar verder brengen.

Onderzoeken, (logistieke) actuele projecten, pilots, netwerken, bedrijfspresentaties, bedrijfsbezoeken, seminars, events en workshops worden met dit netwerk bijgewoond en gedeeld. Dit is branche overstijgende informatiedeling wordt er een omgeving gecreëerd waarbinnen de onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd.

 

Het netwerk Venlo Freight Village is op 1 januari 2005 geformeerd als een logistiek netwerk voor de regio Venlo. Destijds bestond het netwerk uit tien logistieke bedrijven uit de regio Venlo die zich aansloten bij een door de overheid geïnitieerd collectief ondersteuningsprogramma, destijds genaamd Transaction – ModalShift.
In 2008 werd Venlo Freight Village een officieel contact voor de Gemeente Venlo inzake logistieke ontwikkeling. De wethouder van de Gemeente Venlo heeft zich verbonden aan VFV en zal door de vereniging georganiseerde Venlo-branding-activiteiten ondersteunen.

Historie

Onze quote; “Samen Sterker!” is bewezen door een intensief onderzoek onder tien toonaangevende logistieke bedrijven in de regio Venlo. Onderzoek toonde aan dat samenwerking en clustering van ladingen voor de leden van het netwerk (bedrijfs)voordelen kon opleveren. Door samenwerking op het gebied van ModalShift, vervoer per spoor en over het water in plaats van enkel over de weg, zou een milieuvriendelijke en goedkopere manier zijn van transport. Door samenwerking en dus consolidatie van LTL ladingen zou het initiatief kunnen leiden naar reductie van CO2 voor distributie in Nederland. En dat deed ook! Met als resultaat dat bedrijven gingen samenwerken en dat er op bedrijfsniveau de voordelen werden geoptimaliseerd. Na dit pilotproject besloten de tien bedrijven om bij elkaar te blijven en van elkaars kunde en kennis te blijven leren. Echter reikte de ambitie verder welke leidde tot de oprichting van een (in)formeel netwerk op een grotere schaal. Hiermee werd het netwerk Venlo Freight Village geboren.

Onze strategie

De gezamenlijke stem van ons netwerk komt naar voren in onze gedefinieerde strategie:
Als logistiek platform/ netwerk voor de regio Venlo in een (in)formele sfeer onderling kennis, ervaringen en onderwerpen uitwisselen, zodat ‘bedrijfslogistiek’ kan uitgroeien naar collectieve projecten met als resultaat samenwerking en voordelen op zowel groeps- als individueel bedrijfsniveau.

Ons logo

Al snel na de start in 2005 werd een logo ontwerpen om eigen identiteit van VFV te laten zien. De pijlen in het logo staan voor een dynamische en snel bewegende logistieke omgeving in Venlo. De kleuren blauw en groen staan voor de milieuvriendelijke belangen en voor transport en logistiek (Lean & Green, CO2-neutraal, Cradle-to-Cradle). Begin 2020 is het ‘oude logo’ herzien en is het logo in een nieuw jasje gestoken waarbij de typische aspecten van het logo en van het netwerk in ere zijn gehouden.